Formularz reklamacyjny

Dokładam wszelkich starań, aby produkty, które sprzedaje były wolne od wad. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się drogą mailową na adres: biuro@brocat.pl lub przez formularz kontaktowy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru.

Sprzedajemy produkty wykonane ręcznie, w związku z czym każdy produkt może nieznacznie odbiegać od pierwowzoru. Różnice w kształcie, czy namalowanym wzorze nie są wadą, co w konsekwencji nie może być podstawą do wysuwania roszczeń z tytułu rękojmi.

W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie kupujący ma obowiązek spisać protokół szkody wraz z pracownikiem firmy spedycyjnej. Następnie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

 

 

 Załącznik nr 3 -  "Wzór zgłoszenia reklamacji" 

 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU
w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.

Reklamacja kierowana do:
Dane firmy: BroCat Craft Kaja Konarska 
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 2
e-mail: biuro@brocat.pl
tel: 505-483-715


Zgłaszający:
Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):......................................................................................................

Adres konsumenta: ............... ......................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .......................................... adres e-mail: .............................................................

Data nabycia towaru .. ............................. Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: .............................


Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)............... ….........................................................................................
Cena zakupu brutto .....................................................................
Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................................................................ ..............................................................................................
Data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru: ….........................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

- wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
- nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
- obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …....…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
- odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) ........................................................................................................................................................................................

Sprzedawca poinformuje Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

….......................... ….............................................
Miejscowość, data Podpis zgłaszającego reklamację

*) Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl